Kontakt

TÄBY BWK

KONTAKTA OSS

KONTAKT


 
 
 
 
 

Har du någon fråga?

tabybwk@gmail.com

STYRELSE

Ordförande

Lasse Nilsson tel. 070-789 80 79, lasseanilsson@hotmail.com

Vice ordförande

Joakim Plantin

Sekreterare

Lillan Karlsson-Nedermo

Kassör

Carl Fröde

Ledamot

David Runefelt

Suppleanter

Mattias Persson och Kent Silverlås


Plusgiro: 51 46 23-8


Parasektionen  Bert-Olov  "BO"  Persson  072 587 95 55

bert.olov.persson@gmail.com


Vår hemmahall


Täby bowlingcenter www.tabybowling.se


08-758 59 00